วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การพยายามให้ฝ่ายการเมืองครอบงำศาลรัฐธรรมนูญ

การเสนอปรับที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยนิติราษฎร์และอุกฤษณ์ มงคลนาวิน มีฐานคิดเดียวกันคือ การให้ฝ่ายการเมืองเป็นผู้เลือกศาลรัฐธรมนูญ โดยอ้างว่าจะทำให้ื่อมโยงกับประชาชน ข้อเสนอนี้นอกจะจะแสดงถึงความไร้เดียงสาไม่เข้าใจบริบททางการเมืองไทยแล้ว ยังเป็นการเสนอที่สร้างภาวะการขัดกันของผลประโยชน์. เพราะหน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญคือการวินิจฉัยและตัดสินเกี่ยวกับการละเมิดรัฐธรรมนูญ. ซึ่งกลุ่มที่ละเมิดรัฐธรรมนูญมากที่สุดดีือนักการเมือง. ดังนั้นหากให้นักการเมืองเลือกผู้ที่มาตัดสินความผิดของตนเอง พวกเขาก็ย่อมมีแนวโน้มเลือกคนที่เป็นพวกหรือสนับสนุนตนเอง. ซึ่งจะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างมีอคติสูง ยิ่งกว่านั้นยังทำให้นักการเมืองสามารถแทรกแซงและครอบงำกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขัดกับหลักการถ่วงดุลย์ของอำนาจอีกด้วย ข้อเสนอของกลุ่มบุคคลและบุคคลดังกล่าว. จึงเป็นข้อเสนอที่เพิ่มอำนาจให้แก่ฝ่ายการเมือง. เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายการเมือง ขณะที่บ่อนทำลายอำนาจในการตรวจสอบนักการเมืองของสังคมให้ลดน้อยลง. ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น