วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สถานการณ์ต่อสู้ในบางมิติ

สถานการณ์การต่อสู้ในบางมิติ 1.  การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตร กองกำลังภาคประชาชนที่นำโดยพันธมิตร ยังคงมีความเหนียวแน่นและยืนหยัดด้วยจิตใจนักต่อสู้ มีวินัยในการเคลื่อนไหวสูง. มีจังหวะก้าวชัดเจน  แกนนำกุมสภาพได้ มีประสบการณ์การสูงในการเคลื่อนไหว มีการใช้ยุทธวิธีที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และที่สำคัญแกนนำกับมวลชนเป็นหนึ่งเดียวกัน.  พันธมิตรจึงเป็นพลังหลักในการยับยั้ง ขับไล่ และขจัด ทักษิณและเหล่านักการเมืองทุนสามานย์. 2 กลุ่มเสื้อหลากสี มวลชนไม่มากนัก แต่แกนนำกุมสภาพมวลชนได้เพียงบางส่วน  มีบางส่วนอาจใจร้อนและหวังผลโดยเร็ว ซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุไม่คาดหมายได้. ดังนั้นแกนนำควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น 3 มวลชน ปชป.  กลุ่มสายล่อฟ้า ปชป ประกาศให้มวลชนตนเองออกมาชุมนุมอย่างเต็มตัวและเป็นทางการ. เนื่องจากสองวันที่ผ่านมา ประสบกับทางตันต่อการทำหน้าที่ในสภา.   ส.ส.  ปชป.  ใช้ชื่อกลุ่มมวลชนของตนเองว่่าสายล่อฟ้า 3.1ผู้สนับสนุน ปชป.  ในกทม. ที่จะเดินออกมาสู่ท้องถนน อาจมีจำนวนไม่มากนัก 3.2 หากต้องการคนจำนวนมาก. ส.ส.  ปชป.  ก็คงต้องใช้แนวทางเดียวกับที่ นักการเมืองของเพื่อไทย ใช้ในการจัดการให้มวลชนเสื้อแดงมาชุมนุมในกรุงเทพ 3.3 พรรค ปชป.  ชักชวนคนมา โดยไม่ยังไม่ชัดเจนว่า จะให้ใครเป็นแกนนำมวลชน เพราะตัวหลักที่พอจะพูดจากับมวลชนได้ และมีประสบการณ์ด้านมวลชนอยู่พอสมควร อย่างวัชระ หรือเทพไท ก็ต้องไปทำหน้าที่ในสภา. นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลง 3.4 หากนัดมวลชนมา โดยขาดความชัดเจน อาจทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุไม่คาดหมายได้เช่นเดียวกัน. ดังนั้นหาก ปชป. จะเคลื่อนไหวมวลชน ก็ควร จัดตั้งแกนนำมวลชนให้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง. และอยู่กับมวลชนในเวทีนอกสภาตลอดเวลา 4.  สำหรับมวลชนลัทธิแดง มีจำนวนไม่น้อยที่กระเหี้ยนกระหือรือ เข้าร่วมการชุมนุมด้วย แต่จะเป็นการชุมนุมเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและร่าง พ.ร.บ.  ปรองดอง เป็นหลัก หรือ อาจอยากจะเข้ามาก่อกวนการชุมนุมของภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ.   ส่วนเสื้อแดงในสังคมออนไลด์ ที่ไม่เห็นด้วยกับร่่าง พ.ร.บ.  ปรองดอง ไม่ค่อยมีน้ำยาอะไรมากนัก.  5.   ส.ส. ทาสทักษิณ คงจะทำตามคำสั่งอย่างแข็งขัน. ดึงดันให้มีการรับร่างพ.ร.บ.ปรองดองในวาระแรกให้ได้ในสมัยประชุมนี้. โดยไม่แยแสว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับบ้านเมือง 6 หากภาคประชาชนสามารถใช้ยุทธวิธีที่มีแนวโน้มว่าจะยับยั้ง พ.ร.บ.  ปรองดองได้สำเร็จ. รัฐบาลและทักษิณ อาจหน้ามืดสั่งกองกำลังตำรวจคอมมานโดเข้าปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรง  7 หากรัฐบาลและทักษิณ ทำแบบนั้น สิ่งที่ตามมา ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะนำไปสู่การสิ้นสุดของระบอบเผด็จการทุนสามานย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น