วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ปัญหาและความท้าทายของการศึกษาไทย

ปัญหาและความท้าทายของการศึกษาไทย
พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

                     ปัญหาและความท้าทายของการศึกษาไทย  เราจะผ่านพ้นวิกฤติคุณภาพการศึกษาไปได้อย่างไร  เพื่อนๆเข้าไปอ่านได้ตาม link นี้ครับ
           
                       http://www.slideshare.net/phichai008/ss-69584029

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น